Restriktioner covid-19

Publicerad: 10 maj 2021

Information om hur vi hanterar Covid-19 

  • Vi följer alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer
  • Du är varmt välkommen till salongen om du är symtomfri
  • Vid sjukdom/symtom debiterar vi inget för sen avbokning men ring gärna så fort som möjligt, så vi har möjlighet att ta in en annan kund.
  • Kom så nära din utsatta tid som möjligt för att undvika att vi blir många i salongen.
  • I möjliga mån kom själv.
  • Tvätta och sprita dina händer
  • Vi har utökat våra hygien- och städrutiner
  • Vi jobbar endast om vi är 100% friska.

 

Tack för visad förståelse  och hjärligt välkomna att höra av er om ni har frågor eller känner er osäkra.

Jeanette